Turistička organizacija grada Loznice je raspisala „Nagradni konkurs za izbor najbolje fotografije Loznice u 2021. godini“
Konkurs traje do 5.12.2021. godine.
Prijave i fotografije se šalju elektronskom poštom na adresu togloznice@gmail.com, sa naznakom „za Foto konkurs“.

DOSTAVLJANJE RADOVA:
– Konkurs traje od 15.11. do 5.12.2021. godine;
– Prijave i fotografije se šalju elektronskom poštom na adresu togloznice@gmail.com, sa naznakom „za Foto konkurs“.

TEMA:
– turistički motivi i lokaliteti
– manifestacije
– ugostiteljstvo
– gastronomija
– aktivan odmor
– život na selu
– atrakcije

UČEŠĆE:
– Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno;
– Na Konkursu mogu da učestvuju fizička lica starija od 18 godina, sa prebivalištem, odnosno boravištem u Srbiji;
– Iz učešća na Konkursu isključeni su zaposleni Organizatora, kao i njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnici, deca).

RADOVI:
– Fotografije moraju biti napravljene isključivo na teritoriji grada Loznice;
– Autori mogu da konkurišu sa kolor fotografijama u digitalnom obliku i to sa maksimalno tri fotografije;
– Minimalna dimenzija duže strane 3000 px, 300 dpi isključivo u JPG formatu u srednjoj ili visokoj kompresiji (ne maksimalnoj), odnosno do 6 megabajta;
– Fotografije koje budu odabrane od strane žirija biće odštampane u formatu 20×30 cm. Troškove štampe snosi Organizator;
– Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke obrade dela, koje menjaju kompoziciju i elemente;
– Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcije boje/kontrasta;
– Fotografije koje su prodate drugom licu ili korišćene u marketinške, humanitarne ili druge svrhe ne mogu biti deo konkursa;
– Organizator zadržava pravo diskvalifikacije fotografija koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume bez prethodnog obaveštavanja učesnika;

IDENTIFIKACIJA:
U polju sadržaja elektronske pošte prilikom slanja fotografija OBAVEZNO upisati:
– Ime i prezime autora;
– Kraću biografiju autora;
– Imejl adresu i kontakt telefon autora;
– Nazive fotografija;
– I ovu rečenicu „SAGLASAN/NA SAM DA SE MOJI PODACI MOGU KORISTITI U SVRHU KONKURSA ZA IZBOR NAJBOLJE FOTOGRAFIJE LOZNICE U 2021. GODINI“.

NAGRADE:
Nagrade za najbolje fotogafije su:
1 mesto – hard disk od 5 TB;
2 mesto – ring light (LED svetlo za slikanje);
3 mesto – fotografske usluge;
Svi učesnici će dobiti zahvalnice za učešće.

USLOVI UČEŠĆA:
– Fotografije moraju biti autorske. Organizator se odriče odgovornosti u slučaju povrede ovog prava od strane trećeg lica. Ukoliko Organizator posumnja da je fizičko lice dostavilo fotografiju na koju nema pravo, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu ili bez daljeg objašnjenja izbrisati fotografiju iz konkurencije;
– Organizator će nastojati da navede ime autora, ali ne odgovara ukoliko to uredništvo drugog medija ne učini;
– Organizator može koristiti prispele fotografije u svrhu promocije turizma Loznice, bez plaćanja naknade, zadržavajući pravo prilagođavanja, aranžiranja, izmene ili obrade fotografija (u smislu pripreme za objavu) bez dodatnog odobrenja ili saglasnosti autora;
– Autori su saglasni da njihove fotografije budu sastavni deo izložbe i svojim učešćem prihvataju uslove. Mesto i termin održavanja izložbe biće naknadno objavljeni na društvenim mrežama TOG Loznice (Fb i Instagram);
– Izbor pobednika Konkursa za najlepše turističke fotografije obaviće žiri sastavljen od stručnjaka iz oblasti fotografije;
– Prijavljene fotografije ne smeju imati vodene žigove niti bilo koje oblike potpisa.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas