Matica Srpska prešla Drinu -saradnja sa Ugljevičima

Opština Ugljevik odavno je stasala u veliki kulturni centar Srba, mada je mala po površini ali po čuvanju i negovanju nacionalnog blaga ispred mnogih većih sredina ne samo na levoj i desnoj obali Drine. Očuvanje jezika i azbuke, i njihova afirmacija kao i ukupnog kulturnog blaga nešto je na čemu se u ovoj podmajevičkoj opštini neumorno radi decenijama i godinama. Ovo je istaknuto prilikom svečanog čina potpisivanja protokola o saradnji između Matice srpske i opštine Ugljevik.
Ugovor je u ime opštine potpisao načelnik Vasilije Perić a u ime Matice srpske njen potpredsednik profesor dr Jovan Delić.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas