MALI ZVORNIK Ugradnja protokomera doprinela boljem uvidu u potrošnju i sprečavanju gubitaka vode

Javno komunalno preduzeće „Drina“, uz podršku opštine Mali Zvornik, nabavilo je 16 protokomera i izvršilo ugradnju na vodovodnoj mreži 10 ovih uređaja, kao i nabavku 200 savremenih vodomera.
Prema rečima Dragana Čikarića, jednog od rukovodilaca u ovom preduzeću, ugradnjom protokomera ostvaren je dvadesetčetvoročasovni monitoring protoka vode na pojedinim izvorištima i deonicama vodovoda, koji zaposleni vrše preko posebne aplikacije na računaru, odnosno mobilnom telefonu.
Zahvaljujući stalnom uvidu u podatke o protoku vode, moguće je trenutno ustanoviti pojavu kvara na mreži, što doprinosi bržoj dijagnostici i otklanjanju kvarova, a time i sprečavanju gubitaka vode.
Čikarić je naveo da je pristup aplikaciji za praćenje rada protokomera moguć preko računara u preduzeću i mobilnih telefona.
On je saopšto da je u planu ugradnja i preostalih 6 protokomera.
Osim protokomera, nabavljeno je i 200 savremenih kućnih vodomera sa daljinskim očitavanjem, koji bi uskoro trebalo da budu ugrađeni.
Očitavanje potrošnje vode biće moguće bez odlaska na merno mesto, uz pomoć aplikacije na računaru i mobilnom telefonu.
„Nabavkom novih vodomera koji sadrže module za daljinsko očitavanje stvoreni su uslovi za dobijanje podataka o količini isporučene vode na mesečnom nivou i izradu računa na kojima će biti iskazana tačna mesečna potrošnja, a ne prosečna mesečna potrošnja, kao što je to donedavno bio slučaj“, rekao je Čikarić i dodao da su ranije vodomeri očitavani kvartalno.
On je objasnio da je JKP „Drina“ po odluci Skupštine opštine Mali Zvornik u obavezi da 2 puta godišnje očitava vodomere i izdaje fakture korisnicima na mesečnom nivou, zbog čega je na računima korisnika iskazivana prosečna mesečna potrošnja u poslednjih godinu dana, pa se dešavalo da korisnici prijavljuju neslaganja podataka o potrošnji vode na vodomerima i računima.
On je zahvalio lokalnoj samoupravi na donaciji za kupovinu uređaja za merenje protoka i potrošnje vode i zaključio da će ugradnja protokomera i savremenih vodomera doprineti višestrukim pozitivnim efektima u radu JKP „Drina“, bržem uočavanju i otklanjanju kvarova na mreži, racionalnijoj potrošnji, sprečavanju priključenja nelegalnih korisnika i gubitaka vode.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas