Mali Zvornik: U susret problemu, u koštac sa klizištima

Kliziste - Sanacija

Iako je samo jedno osvojilo medijsku pažnju, zbog lokacije koja ga nameće kao problem za urgentno rešavanje, istine radi, opština Mali Zvornik se suočava sa četiri ozbiljna klizišta, za čiju sanaciju nema prebrzih, jeftinih, a efikasnih rešenja, dok potreba za materijalno tehničkim sredstvima i njihovo svakodnevno angažovanje, premašuju budžet nekog od većih gradova.

Drugo veliko klizište u opštini Mali Zvorniku nalazi se u zaseoku Podgaj u Velikoj Reci i preti da ugrozi većinu od 70 domaćinstava. Zbog ozbiljnosti situacije u tom selu, meštani Podgaja samo su tokom dana u svojim domaćinstvima dok uveče radi bezbednosti odlaze kod rodbine u susedna sela da prespavaju. Podgaj, danas, nije najviše oštećen, ali je sinonim i odabrana lozinka za uzbunu, jer su poplave i klizišta, uništile ovaj kraj i svojom silinom promenile ga do neprepoznatljivosti.

U seoskom naselju Culine klizište ugrožava magistralni put Mali Zvornik – Ljubovija i preti zasipanjem priobalja Zvorničkog (Drinskog) jezera. Za sada miruje, zemljište je pliće, ali od donjeg dela kliznog tela (pri nožici) do krune (pri vrhu) ima dimenzije 1000 puta 1000 metara, te je neophodno pristupiti njegovoj sanaciji u vrlo kratkom roku pre intenzivnijih padavina.

Klizište u Donjoj Trešnjici, prema Čavčiću, ugrožava privredne objekte i komunikaciju ka Mačkovom Kamenu.

U Malom Zvorniku od svih klizišta, ono kod starog mosta se izdvaja kao trenutno najkritičnije. Ne samo da je velika površina zahvaćena, već i dalje ugrožava most i regionalnu saobraćajnicu M 19.1, koja je zvanično zatvorena za saobraćaj odlukom resornog ministarstva Vlade Republike Srbije. Ono što se ovih dana dešavalo u Podrinju su bila tecišta, sa kojima se naši eminentni geolozi retko sreću i što zahteva drugi pristup modelovanja i saniranja.

U susret problemu, sopstvenim snagama, malozvorničani su protekle sedmice počeli postavljanje drenažnih cevi na klizištu kod graničnog prelaza Stari most. Postavljaju ih radnici komunalnog, vatrogasne jedinice  i odabrani deo dobrovoljaca. Površine zahvaćene klizištem su većim delom u privatnom vlasništvu porodice Buljubašić, a jedan od vlasnika je ukazao i na tačne lokacije izvora. Samo klizište je u dva nivoa, a drenaža kao primarni postupak sanacije se radi na gornjem delu.

Prema rečima Boška Markovića, direktora Javnog komunalnog preduzeća “Drina” u Malom Zvorniku, koji koordinira sve aktivnosti na tom terenu, sa drenažom su izvršeni početni radovi, a sanacija celokupnog klizišta tek predstoji. Dok sve radove dodatno komplikuje i usložnjava kiša koja ovih dana ponovo pada. U pokušaju da dreniraju teren i zaustave dalja obrušavanja, napominje Marković, pod  kontrolom  je protok izvorišta od 2,5 litra. To je tek nešto malo više od polovine jačine svih izvorišta, jer najnovija procena je da se na prostoru klizišta količina protoka izvora kreće od 4 do 4,5  litra u sekundu. Kako je naveo Marković,  u gornjem delu procepljenog klizišta se moglo raditi, dok donji nije nimalo bezbedan za rad. Nepristupačniji je i opasno mu je prići, a nemoguće je i postavljanje cevi, kaptiranje i odvođenje vode iz izvora sa klizišta.

Kako saznajemo od Boška Markovića,  redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, Dr Milojko Lazić, poreklom iz Donje Borine, dovodi grupu kolega sa Rudarsko geološkog fakulteta da ispitaju i uoče sve kritične tačke ovog klizišta u Malo Zvornika.

Sanacija klizišta skup je i dugotrajan proces. Podrazumeva: dreniranje (uklanjanje viška vode, jer je voda važan element u aktiviranju klizišta, u okolnostima bujičnih poplava presudan), uklanjanje nestabilnih delova terena, a kada je sidrenje nestabilnih slojeva u pitanju zahteva geotehničke mere, torkretiranje, tako što se površine stabilizuju nabačenim špric betonom-torkretom,  ili cementiranje raspucalih stena u usecima da ne dođe do obrušavanja.)

Geolozi Miloš Marjanović i Uroš Đurić objavili su mapu potencijalnih klizišta u Srbiji. Ono što se ovih dana dešavalo u Podrinju su bila tecišta, sa kojima se naši eminentni stručnjaci  retko sreću, što zahteva drugi pristup modelovanja i saniranja, jer se razlikuju od dubokih klizišta.

 

Izvori: Mali Zvornik Internet Novosti / Radio Osvit /malizvornik.rs / dnevno.rs / novosti.

Foto: Danko Gurdeljević

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas