Mali Zvornik: Mesne zajednice nadležne za raspodelu humanitarne pomoći

DSC_7163U nameri da svim sugrađenima, ali i najudaljenijim prijateljima opštine Mali Zvornik, damo podsticaj da prikupe humanitarnu pomoć, otklonimo bilo kakvu sumnju u solidarnost pri raspodeli i ojačamo poverenje u novi sistem organizacije koji je u nadležnosti Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, uspostavili smo saradnju sa svim zvaničnim predstavnicima lokalne samouprave.

Prijem i priprema humanitarne pomoći za distribuciju u sva ugrožena naselja opštine Mali Zvornik, vrši se u objektu Stanice granične policije Boranja, u naselju “Žegrap“, na osnovu prioriteta koje, za Opštinski štab za vanredne situacije Mali Zvornik, utvrđuju predsednici i članovi Saveta mesnih zajednica.

Sekretar Crvenog krsta Mali Zvornik Dragan Nikolić, u neposrednim kontaktima sa dopisnicima lokalnih medija, pojasnio je da od 18. maja, u uslovima vanredne situacije, Crveni krst ustupa opštinskom Štabu za vanredne situacije sve svoje resurse, kao organizacija osposobljena da u miru, ratu i uslovima elementarne katastrofe, vrši prijem, posredovanje u pojednostavljenju procedure prelaska državne granice i skladištenje humanitarne pomoći u magacin.

Po prispeću prvog većeg kontigenta, odmah je uveden trostruki vid kontrole i evidencije humanitarne pomoći. Čine je obavezna evidencija Crvenog krsta, službena beleška policajaca koj iobezbeđuju magacinski prostor u okviru Stanice granične policije Boranja i terenski zapisnik opštinskog stručnog saradnika koji je smešten u sobi 16 Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik. Nepotrebno je isticati da se svi ti spiskovi moraju podudarati i biće arhivirani na duži period, po okončanju humanitarnih aktivnosti.

Crveni krst Malog Zvornika je, u okolnostima vanredne situacije, pridružen opštinskom Štabu kao prateći logistički servis, ponudivši svoje dragoceno iskustvo, kontakte i znanja, stečene u proteklih četvrt veka, ističe sekretar Nikolić. Ovo nije uobičajena mirnodopska situacija, pa svu nadležnost, organizaciju i odgovornost preuzima opštinski krizni štab. Kako Stanica granične policije Boranja i Crveni krst Mali Zvornik nemaju svoja sredstva za transport, distribuciju vrše svi prijavljeni privatni preduzetnici i vatrogasno-spasilačke jedinice, čiji kamioni, dostavna vozila ili viljuškari, zadovoljavaju kriterijume utvrđene odlukama na sednicama nadležnog Štaba.

“Svi naši dobrotvori mogu da budu apsolutno sigurni da je njihova humanitarna pomoć, ovim načinom kontrole i raspodele, apsolutno obezbeđena i stiže do odredišta, naročito ako su precizirali koja domaćinstva ili sugrađani treba da dobiju njihovu pošiljku“, kazao je Nikolić.

Crveni krst nije politička organizacija, sarađuje sa svima koji su sposobni da dopreme humanitarnu pomoć, uključujući individualne grupe volontera, pa ovom prilikom naglašavaju da su sve humanitarne akcije koje podrazumevaju ciljano delovanje, za manjinske zajednice, za jednu porodicu, domaćinstvo, određenu starosnu grupu ljudi, predškolsku i školsku decu, podjednako cenjene i dobrodošle u okolnostima teško nadoknadive štete koju su pretrpela brojna seoska naselja na teritoriji opštine Mali Zvornik. Svakako, određena vrsta supstanci, hemijskih preparata, za dezunfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, podležu posebnom
režimu uvoza, primene i stručnog nadzora.

Magacin ŠZVS Mali ZvornikMagacin ŠZKS Mali Zvornik

DSC_7111DSC_7147

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas