MALI ZVORNIK Dodeljene subvencije poljoprivrednicima

Za subvencije u oblasti poljoprivrede u tekućoj godini opština Mali Zvornik izdvojila je iz budžeta oko 15.000.000 dinara.

Ukupno 83 ugovora o korišćenju navedenih podsticajnih sredstava potpisana su sa vlasnicima poljoprivrednih gazdinstvava sa područja opštine, u ponedeljak, 06. decembra.

Najveći deo budžeta za poljoprivredu, u skladu sa interesovanjem i zahtevima korisnika, u iznosu od oko 12.500.000 dinara, usmeren je za sufinansiranje nabavke fizičke imovine, za kupovinu poljoprivrednih mašina, plastenika, sistema za zalivanje, za pčelarstvo, nabavku priplodne stoke, akva kultura, sadnog materijala i sl.

Za razvoj seoskog turizma dodeljeno je 2.140.000 dinara, na ime izgradnje i opremanja objekata u seoskim turističkim domaćinstvima.

Za podsticaje za premije osiguranja useva i rasadnika izdvojeno je 140.000 dinara, dok je na ime podsticaja za veštačko osemenjavanje dato oko 20.000 dinara.

Sredstva opredeljena za kreditnu podršku, u iznosu od 200.000 dinara, ostala su neraspodeljena, budući da nije bilo zahteva za ovu vrstu subvencija, kroz koju opština finansira efektivnu kamatu pri kreditnom zaduživanju poljoprivrednika.

Za preradu na gazdinstvu nisu dodeljena sredstva, jer su jedina 2 podneta zahteva odbačena, zbog neispunjavanja propisanih uslova.

Neutrošeno je ostalo 100.000 dinara predviđenih za odlazak poljoprivrednika na tradicionalni Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu, koji nije organizovan ove godine zbog epidemijske situacije.

U okviru budžeta za poljoprivredu, opština je u tekućoj godini opredelila i oko 60.000.000 dinara za razvoj ruralne infrastrukture, na ime finansiranja uređenja puteva, javne rasvete, vodovoda, kao i za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, dok je 1.000.000 dinara opredeljeno za nabavku protivgradnih raketa.

Mirjana Živanović (49), iz Velike Reke, koja je među ovogodišnjim korisnicima subvencija, dobila je od opštine 40.000 dinara za unapređenje pčelarstva, na ime kupovine košnica i 10 kilograma satne osnove.

Ona je navela da je i ranijih godina koristila opštinske subvencije namenjene poljoprivrednicima.

Podršku za unapređenje pčelarstva koristila je u protekle dve godine, dok je pre toga uz pomoć opštine kupila frezu i plug.

Ona je zahvalila lokalnoj samoupravi na podsticajima koje daje poljoprivrednicima.

Mirjana se sa svojom porodicom već 4 godine bavi pčelarstvom i ima 55 košnica.

Obrađuje oko 100 ari zemlje.

Na površini od oko 60 ari uzgaja maline, dok je preostalih 40 ari pod kupinom.

Mladi Georgije Petrović (25), iz Donje Borine, dobio je od opštine Mali Zvornik 249.042 dinara za kupovinu rotacione kose, traktorske freze i plugova, za obradu oko 4 hektara imanja, na kojem uzgaja kukuruz i soju za sopstvene potrebe.

Tročlana porodica Petrović na svom posedu bavi se i stočarstvom.

Trenutno imaju oko 20 ovaca, a namera im je da uskoro povećaju broj grla.

Milisav Vučetić (63) iz Amajića, sa suprugom Dragicom Vučetić, na svom imanju bavi se seoskim turizmom i za potrebe unapređenja delatnosti od lokalne samouprave dobio je 140.000 dinara.

On je, takođe, veoma zahvalan opštini na podsticaju koji je ostvario.

Dobijenu subvenciju utrošiće za poboljšanje uslova za bavljenje seoskim turizmom i povećanje smeštajnih kapaciteta.

Trenutno raspolaže sa 5 kreveta u postojećem objektu, a namera mu je da izgradi novi objekat na obali jezera, sa još 4 ili 5 kreveta.

Porodica Vučetić je začetnik seoskog turizma u opštini Mali Zvornik i svojim pozitivnim iskustvom, primerom i vizijom u ovoj oblasti uticala je na mnoge Malozvorničane da počnu da se bave delatnostima u seoskom turizmu.

Prema rečima ovog domaćina, na svom seoskom turističkom domaćinstvu, planira da se bavi i pripremom hrane za goste, a možda i keteringom.

Tomislav Tomić (78), pčelar iz Malog Zvornika, dobio je subvenciju od 150.000 dinara za nabavku novih košnica i zamenu dotrajalih krovova i delova košnica koji su vremenom istrulili.

Tomić na svom gazdinstvu, zajedno sa sinom, ima 190 košnica, a počeo je sa svega 10.

Pčelarstvom se bavi od davne 1973. godine.

Već dugi niz godina, Tomić je na čelu Pčelarskog udruženja „Matica“, koje redovno organizuje edukacije za pčelare i odlaske na sajmove pčelarstva, te brine o planiranju sadnje i setve medonosnog bilja.

On je naveo da pri udruženju radi i Debatni klub pčelara, koji u prethodne dve godine nije funkcionisao zbog epidemijske situacije.

Tomić je u ime svih pčelara zahvalio lokalnoj samoupravi na podršci koju pruža unapređenju pčelarstva u opštini.

Društvo pčelara u Malom Zvorniku osnovano je aprila 1980. godine.

Prema podacima do kojih je Tomić došao, u to vreme 250 domaćinstava u opštini bavilo se pčelarstvom i imalo oko 4,5 hiljada košnica.

U godinama koje su usledile pčelarstvo u malozvorničkoj opštini nastavilo je da se razvija i mnogi pčelari značajno su napredovali u ovoj delatnosti, imaju više od 100 košnica i sele svoja pčelinja društva na pašu van teritorije opštine, u druga mesta u Srbiji.

Prema njegovim rečima, na teritoriji mesne zajednice Radalj ima najviše košnica, između 2000 i 3000, što se, kako je rekao, smatra preopterećenjem područja.

Tomić je naveo i to da su pčelinje paše u poslednje vreme oskudne, jer su mnoge medonosne biljke nestale zbog nekontrolisane upotrebe pesticida u poljoprivredi, istakavši da lokalna samouprava, u saradnji sa udruženjima pčelara, na području opštine nastoji da ublaži ovaj problem izdvajanjem sredstava za nabavku i sadnju medonosnog bilja.

Sufinansirano od strane opštine Mali Zvornik

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas