U ambulanti infektivnog odeljenja bolnice 75 pacijenata  je pregledano, od togа  se 19 prvi put javilo na pregled.  U trijaznoj ambulanti  za febrilna stanja i respiratorne infekcije Doma zdravlja pregledano  156 lica, od ovog broja 53 se javilo na prvi pregled sa simptomima koji mogu ukazivati na kovid infekciju, infektologu upućeno 24  pacijenta.

Trenutno je 81 pacijent hospitalizovan u bolnici, na kovid odeljenjima.  Dva pacijent su na invazivnoj i dva  na neinvazivnoj respratornoj podršci. Umro jedan  pacijent.

Služba za radiološku dijagnostiku OB Loznica  primila je 109 pacijenata sa sumnjom na COVID, kojima je urađena radiografija pluća, od toga  11 su novootkrivene pneumonije.

Na Covid  testirano 159  pacijenta.

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas