JAVNI POZIV za dostavljanje predloga za dodelu javnih priznanja

U skladu sa Odlukom o javnim priznanjima grada Loznice („Službeni list grada
Loznice”, broj 3/09, 4/13 i 4/19), povodom Dana grada – 16. juna, dodeljuju se javna
priznanja, a na osnovu člana 13. Odluke, predsednik Komisije za dodelu javnih priznanja
– gradonačelnik grada Loznice objavljuje
J A V N I P O Z I V

za dostavljanje predloga za dodelu javnih priznanja

Javna priznanja koja grad Loznica dodeljuje, su:
– POVELjA GRADA LOZNICE
– PLAKETA GRADA LOZNICE
– ZVANjE POČASNOG GRAĐANINA
Mogu se dodeliti i druge nagrade – zahvalnice, diplome, novčane nagrade i
slično.
Javna priznanja grada Loznice mogu se dodeliti građanima Republike Srbije,
stranim državljanima, istaknutim ličnostima, međunarodnim organizacijama,
udruženjima, nevladinim organizacijama i drugim oblicima delovanja civilnog sektora,
državnim organima ili organima jedinice lokalne samouprave, odnosno pravnim
licima, koji su ostvarili izuzetna dostignuća i postigli vidne rezultate koji
doprinose bržem, uspešnijem i humanijem razvoju grada u oblasti : privrede, nauke,
kulture, prosvete, zdravstvene i socijalne zaštite, sporta, umetnosti i drugim
oblastima društvenog života od interesa za grad Loznicu, ostvarivanju i razvoju
demokratije i društva.
U jednoj godini može se dodeliti najviše TRI POVELjE, DESET PLAKETA
I JEDNO ZVANjE POČASNOG GRAĐANINA.
Pravo predlaganja kandidata za dodelu javnih priznanja imaju preduzeća, ustanove,
druge organizacije i organi, grupe građana i pojedinci.
Predlog sadrži podatke o kandidatu, obrazloženje o izuzetnim dostignućima i
vidnim rezultatima, eventualne dokaze kao i naznačenje za koje javno priznanje se predlog
dostavlja.
Predloge za dodelu javnih priznanja dostaviti u pisanom obliku preko
pisarnice Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Loznica – Komisija za dodelu
javnih priznanja, ul. Karađorđeva br. 2, 15300 Loznica.
Predlozi se dostavljaju najkasnije do 10. maja 2024. godine.
Javna priznanja uručuju se dobitnicima na svečanosti koja se održava 16. juna,
povodom Dana Grada.

Broj: 76/2024-I
Datum: 11.4.2024. godine
L o z n i c a

GRADONAČELNIK – PREDSEDNIK
KOMISIJE ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA

Vidoje Petrović

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas