Preuzmite besplatno mobilnu aplikaciju InfoLo i budite obavešteni !

Informacija sa zasedanja Gradskog veća u Loznici, 07. februar 2022. godine

Na zasedanju Gradskog veća u Loznici, razmatran je nacrt i utvrđen predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za uređenje dela gornjeg toka reke Štire na deonici dugoj dva kilometra. Cilj ovog posla je trajna i integrisana zaštita od poplava na području mesne zajednice Voćnjak. Reč je o poslovima na uzvodnim krivinama i meandrima Štire koji će se odvijati shodno planu detaljne regulacije a na inicijativu gradonačelnika Vidoja Petrovića pokrenutoj u oktobru 2020. godine na sastanku sa direktorom Javnog preduzeća „Srbijavode“ Goranom Puzovićem.
Na toj deonici od Loznice ka Voćnjaku u planu je izgradnja pešačkih i biciklističkih staza, čime se grad otvara ka južnoj strani svoje teritorije. Loznica se s jedne strane ubrzano razvija, a s druge se polako ali sigurno menja društveno biće njene lokalne zajednice po svojoj strukturi, ličnoj i kolektivnoj svesti, sklonostima i potrebama. Zato se u proaktivnom prilazu svim potrebama građana pristupa harmonično i nepodeljeno, a o ovom poduhvatu, posle Gradskog veća izjašnjavaće se i odbornici Gradske skupštine.
Gradsko veće je danas dalo saglasnost na javni ugovor o privremenom obavljanju gradsko-prigradskog prevoza putnika u paketu „CE“ i usvojilo Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije u ovoj godini. Prihvaćen je program sistemske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji Loznice sa jasnim zalaganjem da se kroz analitičan pristup tokom letnje sezone taj posao radi boljih efekata blagovremeno realizuje.
Na razmatranju je bila i Odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove mesnih zajednica i pokretanju postupka za sufinansiranje posebnih programa u oblasti sporta sa naglašenim zalaganjem daljeg razvoja i unapređivanja te oblasti, pre svega u školama kao i kroz organizovanje turnira povodom obeležavanja jubileja i značajnih praznika.

Preuzmite besplatno mobilnu aplikaciju InfoLo i budite odmah informisani.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas