Tokom dveodnevnog zasedanja Gradskog veća u Loznici razmatrani su izveštaji o poslovanju javnih preduzeća „Vodovod i kanalizacija, „ Naš dom“, „Toplana“ „ Loznica razvoj“ i „Parking servis“ za proteklu, 2019. godinu.
Uz pozitivne ocene izneto je zalaganje za dalje osavremenjivanje procesa rada u javnom sektoru grada, kao i jedinstveno gledište da još uvek ima dosta načina za uštede, dalje jačanje kadrovskih potencijala u pojedinim sektorima rada, veće angažovanje ljudskih resursa i pojačani nadzor pri realizaciji novih projekata.
Na zasedanju su prihvaćeni i godišnji izveštaji o radu sedam gradskih ustanova –  predškolske „Bambi“, Centra za kulturu, Turističke organizacije, „Lagatora“,  Centra za socijalni rad, Apotekarske ustanove i Crvenog krsta. Uz razmatranje informacija o poslovanju sa finasijskim izveštajima i programima rada  Gradsko veće je, u susret skupštinskom zasedanju, prihvatilo izveštaje o radu Gradske uprave za prošlu godinu koja preko svojih sedam odeljenja, kako je rečeno,  ažurno realizuje više od 180 administrativnih poslova. Usvojeni su izveštaji o radu Gradskog pravobranilaštva i Gradskog štaba za vanredne situacije.
Prvo usvajanje nove Odluke o rebalansu budžeta grada Loznice za 2020. godinu je odraz domaćinskog upravljanja prihodima i rashodima i dobrom likvidnošću grada. Sa osnovnim opredeljenjem na realizaciji više razvojnih projekata u privredi, zdravstvu, školstvu, turizmu i novim investicijama u infrastrukturi na Lagatoru i u Banji Koviljači novi rebalans budžeta Loznice je zamajac daljeg kvaliteta života u Loznici.
Gradsko veće je utvrdilo predlog Odluke o davanju saglasnosti na javni ugovor o privremenom obavljanju delatnosti gradskog-prigradskog prevoza putnika u Loznici na linijskom paketu  mesnih zajednica u gornjem Jadru.

Kamera prelaz Šepak

Kamera na granici ŠEPAK live

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas