Gradi se stadion u Loznici prihvaćena cena jedinog ponuđača

Nakon što je javna nabavka za projekat i radove na izgradnji gradskog stadiona Lagator u Loznici obustavljena sredinom decembra, jer na tender nije pristigla nijedna prihvatljiva ponuda, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima donela je odluku o dodeli ugovora grupi ponuđača koja je jedina dostavila ponudu.

Posao je dodeljen firmama Termomont doo Beograd, Teming Electrotechnology doo Niš, MPP Jedinstvo ad Sevojno, Geourb group doo Beograd, Saša Milosavljević PR Centar za preventivni inženjering, projektovanje, edukaciju i savetovanje BP Consulting Kruševac, Tron Tex doo Novi Sad, CEP doo Beograd i Dim trade Beograd.

Vrednost ugovora iznosi 3 milijarde dinara bez PDV-a (3,6 milijardi dinara aa PDV-om), a procenjena vrednost javne nabavke bila je 2,5 milijardi dinara.

Budite bolje informisani od drugih, dobijajte informacije u sekundiPREUZMITE INFOLO MOBILNU APLIKACIJU.

Kako je navedeno u obrazloženju odluke, zakonom je predviđena mogućnost da naručilac može dodeliti ugovor ponuđaču čija ponuda sadrži ponuđenu cenu veću od procenjene vrednosti javne nabavke.

– U konkternom slučaju naručilac je na osnovu pribavljenih nezavisnih mišljenja projektanata utvrdio da ponuđena cena predstavlja realnu tržižnu cenu po kojoj se može efikasno i kvalitetno realizovati predmet javne nabavke. Takođe, naručilac je odlučio da dodeli ugovor ponuđaču s obzirom da ima obezbeđena finansijska sredstva potrebna za isplatu razlike između ponuđene cene i procenjene vrednosti javne nabavke – navodi se u objašnjenju.

– Kako je u prethodno sprovedenom otvorenom postupku pristigla samo jedna neprihvatljiva ponuda, naručilac pokreće konkurentni postupak sa pregovaranjem. S obzirom da će naručilac pozvati da podnesu ponudu sve ponuđače koji su u otvorenom postupku podneli ponudu, odnosno jedinog ponuđača koji je podneo ponudu, kao i da početni uslovi javne nabavke nisu bitno izmenjeni, naručilac nije dužan da objavi javni poziv. Jedina dostavljena ponuda je ocenjena kao prihvatljiva, a ponuđač je dostavio sve tražene dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta – precizirano je u odluci.

 

Podsetimo, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima nedavno je odabrala izvođače za projektovanje i gradnju stadiona u Leskovcu i Zaječaru, čija će ukupna vrednost biti veća od 5,8 milijardi dinara.
Izvor ekapija

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas