Posle rekonstrukcije ulica Svetog Save trebalo bi da bude moderna saobraćajnica širine šest i po metara sa ukupno 90 parking mesta a posađeno 88 novih sadnica kako bi se oformio drvored po kojem je ta ulica uvek bila prepoznatlјiva.
Planirani rok za završetak radova i pretvaranje postojeće ulice u modernu saobraćajnicu je 90 dana.