Telefoni trijažne ambulante za odrasle i decu u Loznici

Iz Gradskog štaba za vanredne situacije obaveštavaju građane da u
Domu zdravlja „Dr Milenko Marin“ u Loznici rade trijažne ambulantne za odrasle i decu.

Telefoni trijažne ambulante za odrasle su:
015 892 540; 069 1893 998; 069 8878 748; 062 8066 539; 062 8066 540
Radno vreme je od 07 do 16 sati.

Telefoni trijažne ambulante na pedijatriji su:
015 877 067; 062 8066541
Trijažna ambulanta na pedijatriji radi 24 sata.

Telefon službe vezano za Covid 19 u periodu zabrane kretanja:
015 872 559
Radno vreme je od 16 do 07 časova.

Važno je da građani ne dolaze u Dom zdravlja pre nego što pozovu telefonom i opišu simptome. Na osnovu toga će dobiti dalja uputstva lekara u trijažnoj ambulanti.