Sudski postupci u vreme vanrednog stanja OBAVEŠTENJE

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,
Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi
Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog
15. marta 2020. godine
Član 1.
Rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom
postupku, predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i
obezbeđenja, podnošenje tužbe u upravnom sporu i podnošenje ustavne žalbe, prestaju
teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.
Član 2.
Rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili za preduzimanje drugih
procesnih radnji u postupcima iz člana 1. ove uredbe, prestaju teći za vreme
vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.
U krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe,
rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za
izjavljivanje vanrednih pravnih lekova, prestaju teći za vreme vanrednog stanja
proglašenog 15. marta 2020. godine.
Član 3.
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike
Srbije”.
05 broj 53-2693/2020
U Beogradu, 20. marta 2020. godine