Samo pre nekoliko dana u intervu sa Juricom Runtićem spominjali smo takmičenje u RBL i njen početak. Da želi izvezti ovo takmičenje na pravi put danas je dokazao predsednik BSS Nenad Borovčanin kad je okupio predsednike saveza bivše Jugoslavije i pokrenuo najbolju boksersku priču za Srbiju ali i zemlje u okruženju.

Plemenita veština ujedinjuje, spaja, gradi puteve budućnosti za dobrobit svih. Dokaz za ovu tvrdnju leži i u osnivanju Regionalne lige u boksu.

Deklaracija o osnivanju ove lige je parafirana na sastanku u Beogradu, a potpisali su je ovlašćeni predstavnici Bokserskih saveza zemalja iz bivše Jugoslavije na sastanku u Beogradu: Blažo Šaranović (Crna Gora), Baze Donevski (Makedonija), Ivan Matković (Hrvatska), Nenad Borovčanin (Srbija) i Milenko Tomić (BiH). Predstavnik Slovenije nije bio u mogućnosti da prisustvuje ovom istorijskom sastanku za budućnost boksa u regionu, ali je Bokserski savez Slovenije naknadno potpisao ovaj dokument.

Savezi su se usaglasili i potpisali Deklaraciju, koja se javlja kao potreba za uspostavljanjem održivog takmičenja najvišeg nivoa kvaliteta za region. Definisani su pravci međusobne saradnje, zajedničkog delovanja i saradnje, sve u duhu promocije tolerancije, kulture mira i dijaloga, ali i jačanju boksa kao sporta na ovim prostorima.
Regionalna liga u boksu zemalja bivše Jugoslavije je klupsko takmičenje koje će imati i zajedničke organe: Nadzorni odbor i Sekretarijat. Ovi organi će imati za zadatak da obezbede neophodne programske i logističke uslove za nesmetano uspostavljanje i funkcionisanje Regionalne lige u boksu. Nadzorni organ predstavlja izvršno telo koje će činiti predsednici svih šest zemalja učesnica Regionalne lige, Sekretarijat je operativno telo koje će činiti sekretari svih saveza koji čine ovu ligu.

Regionalna liga u boksu imaće TV partnera sa regionalnom pokrivenošću, kao i sponzora za transport ekipa i troškove službenih lica.

Bokserski savez Srbije