Još jednom je grdska vlast pokazala da želi naše građane zadržati u dobrom raspoloženju. Posle niza sastanaka rešeni su svi problemi jer grad ne želi da radi protiv interesa ljudi. Na obostrano zadovoljstvo kreće se u rekonstrukciju parka koji će posle renoviranja biti bogatiji za više stabala nego što trenutno poseduje. U parku će biti izgrađena igrališta za decu, teretana a ono što je najvažnije parking mesta gradiće se na obodu kvarta.Umesto dosadašnjih 199 parkin mesta biće urađeno 80 manje jer je toliko njih ulazilo u centralni deo površine.

-Sve nesporazume smo otklonili kroz nekoliko sastana koje smo imali sa stanarima kvarta u poslednje dve nedelje. Besmisleno je da bilo kome od nas pada na pamet da radimo nešto što nije u funkciji građana. Kad postoji dobra volja i visok nivo svesti kao u ovome onda je uvek moguće rešenje postići – kazao je gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović

Stručnim službаmа је nаlоžеnо dа dо 15. јulа zаvršе аdministrаtivni dео pоslа како bi оdmаh mоglа biti rаspisаnа јаvnа nаbаvка zа izbоr izvоđаčа. Grаdоnаčеlniк је rекао dа u оvоm pаrкu imа 263 stаblа, а dа ćе nа кrајu rаdоvа biti 317.

-Mogu da kažem da smo zadovoljni,postigli smo ono što smo tražili, to je da ne budu parking mesta unutar parka i da se ukloni amfiteatar kao i da se sačuva jedan broj stabala koji je bio za seču. Primer koji smo dali mi je najbolji način vida komunikacije između vlasti i građana – rekao je Nikola Guševac stanar iz bloka.