Vukov sabor je svojevrsna duhovna moba ne samo ljudi iz Jadra, Vukovog zavičaja, već i iz cele Srbije i sveg srpstva, poziv na zajednički rad ne samo onima koji se trenutno o srpskom jeziku brinu i staraju, nego i onima koji tek stasavaju, budućim sledbenicima Vukovog dela, rekoa je Vidoje Petrović, gradonačelnik Loznice, na završnoj svetkovini 85. Vukovog sabora u Tršiću, u ime domaćina te naše najveće kulturne manifestacije.

Brinući o uzdignuću svog roda, Dositej je iz Evrope doneo klasicizam i racionalizam, a Vuk je i samu Evropu zadivio predstavljajući joj srpsku kulturu i srpsku narodnu književnost. I gle čuda, oba velikana – jedan donoseći iz Evrope, a drugi noseći u Evropu, ipak su išla ka istom cilju, a taj cilj je dobro vlastitom rodu i narodu-poručio je Petrović.