Na području Loznice ima oko 36 hiljada nelegalnih objekata.

Na teritoriji Grada Loznice do kraja prošle godine po Zakonu o ozakonjenju je oko 3.850 objekata ozakonjeno, a sa 3.575 koji su prethodno legalizovani po starom zakonu ukupno je skoro 7.500 objekata za koja su doneta takva rešenja, potvrđeno je u gradskoj upravi.

Rok ozakonjenja produžen je na pet godina, od početka meseca je u gradskoj upravi na tim poslovima uveden smenski rad.

U lokalnoj samoupravi podsećaju da je sada moguće ozakoniti neke objekte koje ranije nije bilo kao što su oni u priobalju reke, uz saglasnost nadležnih i dobijenu saglasnost stranke da neće tražiti naknadu štete u slučaju elementarnih nepogoda.

Otkad postoji Zakon o ozakonjenju po tom osnovu u budžetu grada ostvaren je prihod veći od 33 miliona dinara.