Ovo je naše oružje protiv koronavirusa-opremljeni medicinari

Gradski štab u Loznici predvođen komadantom Vidojem Petrovićem čine ogromne napore kako bi ovu krizu zaobišli sa najmanjim posledicama. Ovo je rat u kojem učestvuje naša disciplina i lekarska struka. dr Milan Todorović i dr Branka Krasavac koji su na čelu lekarskog tima u našem gradu, danonoćno su prisutni u bolnici kako bi obezbedili sve što je potrebno za ovaj rat. Trijažna ambulanta počinje da radi 24h dnevno.

Radnici u trijažnoj ambulanti dobili su nova odela koja treba da ih zaštite od virusa u borbi protiv nevidljivog neprijatelja.