Kadrovi snimljeni pomoću drona. Dužina deonice nešto manje od jednog kilometra. Radovi se odvijaju u dve faze.