U Carinskoj ispostavi Trbušnica dozvoljeno je cariniti automobile pa naši građani više neće morati da odlaze u Šabac.

Nakon više molbi Gradskoj upravi u Loznici od strane građana da se otvori carinjenje automobila kod nas, gradonačelnik Vidoje Petrović uz velike napore uspeo je da izdejstvuje ovu molbu. Uprava carina je omogućila da se vozila carine i u našem gradu.

Ovo je senzacionalna vest jer će naš grad dobiti mnogo. Pre svega uštedeće se troškovi odlaska u Šabac, dobiće se nova radna mesta a grad će imati dodatni priliv novca u budžet.