Skupština je donela Odluku o novim simbolima grada čiji je autor grafički dizajner Dragiša Trojančević.

Najbitniji simboli su reke Drina, Jadar i Štira, gusle, papirus i guščje pero.

Ovako izgledaju novi simboli grada Loznice.