U prostorijama Stalne konferencije gradova i opština u Beogradu (SKGO), potpisan je sporazum sa generalnim sekretarom Đorđem Staničićem. Time je započeta nova etapa saradnje lokalnih vlasti u oblasti javnog i privatnog partnerstva.
Podrška koju će Loznica dobiti u narednih 18 meseci obuhvatiće procenu trenutne situacije u ovoj oblasti u našem gradu, analizu do sada sprovedenih projekata kao i onih koji su pogodni za realizaciju ovog partnerstva, stručne obuke i analize glavnih prepreka u implementaciji, kao i preporuke za unapređenje i podršku u jednoj fazi izrade projekata.
Sve aktivnosti realizuje Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – druga faza“ uz podršku Vlade Švedske i u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona.

Svrha ovog programa je pružanje podrške i dalja priprema gradova i opština u Srbiji za pristupanje EU kroz unapređenje kvaliteta usluga, jačanje dijaloga između ključnih aktera i efikasnije lokalne administracije, a u skladu sa principima dobre uprave i poštovanjem rodne ravnopravnosti i ljudskih prava.

Izabranih 10 gradova i opština dobiće stručnu podršku SKGO da u narednih 12 do 36 meseci pripreme prvu emisiju municipalnih obveznica (Knjaževac), započnu brendiranje grada (Kraljevo), realizuju javno-privatno partnerstvo (Bač i Loznica), unaprede saradnju javnog i privatnog sektora kroz poslovne savete (Knić i Lazarevac), unaprede situaciju u prevenciji i upravljanju vanrednim situacijama (Osečina) i unaprede usluge u oblastima upravljanja otpadom, otpadnim vodama i snabdevanja vodom (Zrenjanin, Kruševac i Čajetina)