Formirana auto patrola za pomoć građanima – Štab za vanredne situacije

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji i Naredbom GŠVS Loznica počelo je sprovođenje mera kojima se pruža podrška svim sugrađanima, a posebno onima koji spadaju u rizične grupe (lica starija od 65 godina i hronični bolesnici).

• Otvoren je operativni centar koji neprekidno dežura 24 časa.
Brojevi telefona na koje se možete javiti ukoliko vam je potrebna pomoć: dostava lekova, osnovnih životnih namernica, sredstav za higijenu i sl. su:
064/6445452 i 015/893-758
ili na mejl adresu gradskistab@loznica.rs

• Formirano je 10 mobilnih auto patrola sa po dva volontera.
Volonteri imaju akreditacije „Grad Loznica štab za vanredne situacije“ a sa istim nalepnicama su obeleženi i automoboli koje koriste.

• Izlazak volontera na teren je isključivo po osnovu opravdanih zahteva lica koje se nalaze u karantinu, samoizolaciji, kao i lica starijih od 65 godina.

• Operativni centar GŠVS Loznica pružaće sve informacije vezane za mere koje se primenjuju tokom vanrednog stanja.

• Tokom trajanja vanrednog stanja, Grad Loznica će obezbediti svu neophodnu pomoć, kako bi najosetljivije grupe stanovništva bile što manje izložene virusu korona.

U Loznici, dana 17.marta, 2020. god.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Komandant Vidoje Petrović sr.