Finansijske olakšice za privredne subjekte u Loznici

Gradsko veće grada Loznice, shodno nedavnoj inicijativi gradonačelnika Vidoja Petrovića, usvojilo je Odluku o utvrđivanju ekonomskih mera podrške privredi za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa kovid -19.

Tom odlukom omogućene su finansijske olakšice za privredne subjekte koje će doprineti ponovnom uspostavljanju poslovne stabilnosti kroz oslobađanje od plaćanja obaveza po osnovu lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, oslobađanje od plaćanja obaveza za zauzeće javne površine, zakupa poslovnog prostora u svojini Grada Loznice, plaćanja obaveza po osnovu komunalne usluge iznošenja i deponovanja otpada i oslobađanje od plaćanja komunalne usluge snabdevanja toplotnom energijom.

U slučaju da je neki privredni subjekt platio obaveze za period koji je predmet oslobađanja ovom odlukom, ta sredstva biće preneta za izmirenje budućih zaduženja po istom osnovu.

Mere u okviru ove odluke, usvojene su u cilju ublažavanja štetnih ekonomskih posledica usled pandemije korona virusa. Primenjuju se na preduzetnike i privredna društva kojima je tokom trajanja vanrednog stanja, aktima Vlade Republike Srbije, bilo zabranjeno obavljanje redovne delatnosti u vreme trajanja vanrednog stanja, odnosno, od 16. marta do 7. maja 2020. godine.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas