Drina u porastu

Drina je u porastu od jutros. Na mernoj stanici u Radalju kod Loznice izmereni vodostaj ove reke je na koti od 192, a redovna odbrana od poplava uvodi se na 380 cm.

Gradski štab za vanredne situacije održao je danas vanrednu sednicu, a njegov komandant gradonačelnik Vidoje Petrović izdao je naredbu o preduzimanju svih preventivnih i operativnih mera na zaštiti od poplava.

Formirano je šest radnih grupa i od 12. do 15. maja organizovano neprekidno osmatranje vodotokova, korita i nasipa na području Banje Koviljače, doline reke Jadar, reke Štire, Trbušnice, bolničkog potoka, Žeravije i srednjeg i gornjeg toka Jadra, Korenite i Cernice.